Verken fugl eller fisk - snøkrabber, folkerett og straff

Dag_Sørlie_Lund_color

Kan snøkrabben løfte seg opp fra havbunnen eller svømme? Det var et viktig spørsmål i en nylig avsagt dom fra Hålogaland lagmannsrett. Dag Sørlie Lund har skrevet artikkelen "Tvil om snøkrabben er en sedentær art, vil kunne ha stor betydning". Les den på Fiskeribladet