Vår sterke vekst fortsetter også i 2013 - fire nye partnere hos Hjort

Vi styrker vårt team ytterligere med følgende nye partnere innen hhv Transaksjoner, Skatt, Kontrakt og entreprise, Strafferett og økonomisk kriminalitet og Fast Eiendom.

Morten_FjermerosMorten_FjermerosMorten_FjermerosMorten_FjermerosMorten Fjermeros tiltrådte som partner i januar, og har tidligere vært partner i Thommessens transaksjonsavdeling. Hans hovedarbeidsområder er transaksjoner, skatt og merverdiavgift, samt tvisteløsning og prosedyre innen disse områdene. Morten har møterett for Høyesterett. mfj@hjort.no

 

 

 

Anders_Myhre (3)Anders_Myhre (3)Anders Myhre tiltrådte som partner i januar og kom da fra Kyllingstad Kleveland Advokatfirma. Anders har særskilt kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett, fabrikasjon, offentlige anskaffelser og prosedyre. I tillegg til løpende prosjektgjennomføring bistår Anders også med tvisteløsning gjennom forhandlinger og prosess. amy@hjort.no

 

 

Nicolai_V_SkjerdalNicolai_V_SkjerdalNicolai_V_SkjerdalNicolai V. Skjerdal tiltrådte som partner i januar. Nicolai har vært ansatt som senioradvokat hos Hjort siden 2010, og jobber med strafferett, herunder økonomiske straffesaker, menneskerettigheter og prosedyre i et bredt spekter av sivile saker. Nicolai har møterett for Høyesterett. nvs@hjort.no 

 

 

Liv_ZimmermanLiv_ZimmermanLiv_ZimmermanLiv_ZimmermanLiv_ZimmermanLiv Zimmermann tiltrådte som partner i januar og kom fra Bull & Co Advokatfirma. Liv er spesialisert innenfor fast eiendomsrettsforhold og har særlig kompetanse i plan- og byggesaker. Som advokat bistår hun både offentlige og private klienter i planprosesser og utbyggingsprosjekter. lzi@hjort.no