Tobias Solli Arnøy stort bw

Tobias Solli Arnøy

Advokatfullmektig

Tobias Solli Arnøy arbeider hovedsaklig med fast eiendoms rettsforhold.

Arbeidserfaring

  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2018 Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 2017 Praktikantopphold, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen
  • 2015-2016 Praktikantopphold i advokatfirmaer i Oslo og Bodø

Utdanning

  • 2012 -2018 Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø
  • 2017 Valgemner ved University of California, Los Angeles (UCLA)