< Tilbake til oversikten

Tilbud til studenter

Traineeordning, stipendordning, fagdager og prosedyreseminarer er noen av våre tilbud overfor studenter - her kan du lese mer om dette.

Bilde_Studentannonse_Highres_liggende

Hjort-stipendet og skriveplass

Send oss din søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, cv og karakterutskrift. Benytt skjemaet på siden her. Vi tilbyr utvalgte studenter som skal skrive masteroppgave kontorplass og et stipend på kr 30 000. Tildelingen baseres på faglig dyktighet, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven. Tilbudet innebærer bistand av en advokat i Hjort i tillegg til veilederen man får tildelt fra Universitetet. Stipendiaten vil ikke bli pålagt arbeidsoppgaver under skriveperioden og får tilgang til alle våre kontorfasiliteter; blant annet pc, bibliotek, juridiske databaser og kantine. Tilbudet gis til én student per semester. Søknadsfrist for vårsemesteret 2018 er 15. oktober 2017.  

Trainee i Hjort

Hjort har lang tradisjon med å tilby studenter stilling som trainee. Gjennom vår traineeordning får du som student mulighet til å bli kjent med vårt firma og våre medarbeidere, og du får innblikk i hvordan det er å jobbe som advokat i Hjort. Traineeordningen er en viktig kilde til rekruttering av fullmektiger. Som trainee får du tildelt en fadder blant fullmektigene eller de yngre advokatene og en partnerfadder, som begge sørger for at traineen får varierte oppgaver. Traineene våre bistår blant annet med å forberede straffesaker eller sivile saker før hovedforhandling, skrive notater, brev og prosessdokumenter, samt delta i klientmøter. Traineeperioden varer normalt i 4-5 uker og er forbeholdt én til to trainee av gangen. Med unntak av juli måned har vi traineer inne hele året. Traineen får selvfølgelig delta på alle relevante faglige og sosiale arrangementer under oppholdet, og vi garanterer at våre traineer får overvære minst en hovedforhandling. Er du interessert i å være trainee hos oss? Vi ansetter studenter løpende. Send oss en søknad i dag!

Fagdager

Hjort arrangerer eksamensrelevante fagdager hvert semester. Studentene får utdelt en praktikumoppgave i straff og straffeprosess (dag 1) og i sivilprosess (dag 2) som gjennomgås av advokater fra Hjort. Vi arrangerer også fagdag i familie- og arverett for studenter på 1. avdeling. Under oppgavegjennomgangen fokuserer vi både på materielle spørsmål og oppgaveteknikk, samt ny rettspraksis. Fagdagene er svært populære, så vær rask med å melde deg på når oppslagene kommer! Se egen side for kurs og seminarer for mer informasjon og påmelding.

Hjorts prosedyreseminar på Finse

Hvert år arrangeres Hjorts prosedyreseminar på Finse, der advokatfullmektigene og de yngre advokatene får mulighet til å prosedere både straffesaker og sivile saker. Deltakerne deles inn i lag som prosederer mot hverandre med veiledning fra Hjorts erfarne prosedyreadvokater. I tillegg til prosedyretrening, har turen til Finse også et sosialt formål. Man kan prøve seg på skiseiling eller bare kose seg i solveggen. Studentene som vinner den lokale prosedyrekonkurransen i Oslo inviteres også med til Finse.

Arbeidslivsdagene

Hjort deltar hvert år på arbeidslivsdagene på Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi holder intervjuer, og mange av våre traineer ansettes nettopp her. Bruk gjerne arbeidslivsdagene til å bli bedre kjent med oss.