Thomas_Keiserud

Thomas Keiserud

Partner

Thomas har bred arbeidserfaring fra Wikborg Rein, Justisdepartementets lovavdeling, Regjeringsadvokaten, LOs juridiske avdeling, Statoils arbeidsrettsavdeling og NHOs forhandlingsavdeling, både innen privatrettslige og offentligrettslige fagområder.   Han har særlig kompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrett, prosedyre og offentlig rett. Thomas bistår både private og offentlige virksomheter, samt privatpersoner.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2012 - 2017 Leading Consultant, Advisor, Sr. Advisor og Head of Collective Employment Law, Statoil ASA
  • Høsten 2016 - Forhandler, NHOs forhandlingsavdeling
  • 2007 - 2012 Advokat, LO, juridisk avdeling
  • Høsten 2006 Advokatfullmektig/advokat, Regjeringsadvokaten
  • 2001 - 2006 Førstekonsulent, rådgiver og lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
  • 1999 - 2001 Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co
  • 1998 - 1999 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett UiO og Konkursrådet
  • 1993 - 1998 Praktikantopphold hos Norsk Hydro ASA, Regjeringsadvokaten, Sivilombudsmannen, Advokatfirmaet Selmer DA, Advokatfirmaet Thommessen AS

Utdanning

  • 1992-1999 Cand. jur., Universitetet i Oslo