Sveinung_O_Flaaten

Sveinung O. Flaaten

Partner - Møterett for Høyesterett

Sveinung O. Flaaten har sitt hovedarbeidsfelt innenfor forretningsjuridiske oppdrag, herunder fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning. Hans hovedarbeidsfelt er videre prosessoppdrag innenfor et bredt fagområde.

Arbeidserfaring

 • 1996 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1993 - 1996 Advokat/partner Gram, Hambro & Garman
 • 1992 - 1993 Ordfører, Notodden kommune
 • 1988 - 1992 Sorenskriver, Tinn og Heddal sorenskriverembete
 • 1984 - 1988 Advokat
 • 1983 - 1984 Foreign associate, advokatfirmaet Sherman & Sterling, New York
 • 1981 - 1983 Statssekretær, Justisdepartementet
 • 1979 - 1981 Gruppesekretær/juridisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
 • 1979 - 1981 Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1979 Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1972 - 1973 Økonomi- og historiestudier, Augsburg College, Minneapolis, USA

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Styremedlem, Notodden Utvikling AS

Annet

Den europeiske menneskerettsdomstolen - Eiendomsvernet i EMK TP1-1: Advokat Sveinung O. Flaaten prosederte saken for grunneierne i Lindheim and Others v. Norway hvor grunneierne vant frem med at tomtefesteloven § 33 krenket grunneiernes eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll Artikkel 1, siden grunneierne ikke kunne kreve nye vilkår når festeforholdet ble forlenget etter utløpet av festekontrakten. Publikasjoner: "Plenumsdommene om tomtefeste - en oversikt og noen perspektiver", Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2008 ""Tvil" om "tvillaust" i Høyesterett", Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 4/2006 "Klarhetskravet "tvillaust" i tomtefestelovens § 15", Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2006 "Grunnlovsstridig tomtefestevedtak i Stortinget", Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2005 "Skatt på skoginntekt", Tanum forlag 1978 "Påtalemyndighetens, herunder Økokrims, brudd på straffeprosessloven", Tidsskrift for forretningsjuss, 1995, s. 42-49 "Ytringsfriheten", Jussens Venner, 1979, s. 312-320 Betenkning om samordning av pensjoner med virkning for tilleggspensjoner (1989-1990) En rekke fagartikler i dagspressen

Språk

 • Engelsk