Svein Holden på plass hos Hjort

Den profilerte aktoren fra 22. juli-saken har forlatt statadvokatembetet og er på plass i Hjorts lokaler.

Svein_Holden

Svein Holden begynner hos Hjort 1. oktober - han kommer da fra stilling som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter hvor han har jobbet som statsadvokat siden 2005. Før den tid arbeidet han flere år som politiadvokat ved Oslo politidistrikt. Svein er en meget erfaren statsadvokat som de siste årene har vært aktor i flere store straffesaker - den mest kjente 22. julisaken. Med sin brede erfaring og kompetanse fra påtalemyndigheten vil Svein ytterligere styrke Hjorts strafferettsavdeling.

Foruten å arbeide med strafferett, vil Svein ta del i Hjorts satsning på granskninger og også prosedere sivile saker.