Svein_Holden

Svein Holden

Partner

Svein Holden arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker. Svein har bred erfaring og kompetanse fra påtalemyndigheten, og var blant annet statsadvokat fra 2005 til 2013. Han har vært aktor i flere store straffesaker, hvorav den mest omtalte er 22. julisaken. Foruten strafferett, tar Svein også del i Hjorts satsning på granskninger og prosederer også sivile saker.

Arbeidserfaring

  • 2013 - d.d. Advokatfirmaet Hjort
  • 2005 - 2013: Oslo statsadvokatembeter, statsadvokat
  • 2003 - 2005: Oslo politidistrikt, Vold/sedelighet, politiadvokat
  • 2002 - 2003: Oslo politidistrikt, Grønland politistasjon
  • 2001 - 2002: Oslo politidistrikt, Majorstua politistasjon
  • 2000 - 2001: Justisdepartementet, førstekonsulent

Utdanning

  • V93 - H99: Universitetet i Oslo, Cand. jur

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Stortingets ansvarskommisjon 01.12.2013