Kurs og seminarer

14. februar 2018:

Styrets og daglig leders handlingsrom og handleplikt når det avdekkes kritikkverdige forhold i virksomheten

Tid 14. februar 2018 kl. 08:30-11:30
Sted Advokatfirmaet Hjorts lokaler i Akersgaten 51.
Påmeldingsfrist 9. februar 2018 kl. 12:00

Hva gjør du hvis pressen ringer og ber om en kommentar til at virksomheten du leder har vært involvert i korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet? Eller det kommer varslingssaker knyttet til trakassering eller andre forhold?

spotlitght1

 

Kritikkverdige forhold kan få dramatiske følger for en virksomhet i form av omdømmetap, tap av omsetning, risiko for foretaksstraff, uro og mistillit hos ansatte og kunder.

Våre advokater adresserer ulike problemstillinger som oppstår ved mulige kritikkverdige forhold. Vi fokuserer på hvilket handlingsrom og plikter virksomhetens øverste ledelse har, og på styrets og daglig leders rolle.

 

Følgende temaer blir behandlet:

Varsling – hva er varsling og hvordan håndtere dette?
Mange kritikkverdige forhold kommer til overflaten gjennom varslinger, enten internt i virksomheten, til offentlige myndigheter eller til allmennheten gjennom pressen. Vi ser nærmere på hva et varsel egentlig er og hvordan virksomheten kan håndtere dette på best mulig måte. Vi ser også på håndtering av saksforhold som ligger i skjæringspunktet mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes opplevelse av å være utsatt for et kritikkverdig forhold.

Governance – styrets involvering
Når kan oppfølging av mulige kritikkverdige forhold håndteres av daglig ledelse, og når bør eller skal styret involveres? Vi tar for oss styrets og daglig leders ansvar og oppgaver, og drøfter forholdet til styrets forvaltnings- og tilsynsansvar. Vi går gjennom noen typetilfeller og avgrensninger, hvilke verktøy som står til rådighet og betydningen av virksomhetens compliancesystemer.

Faktaundersøkelse eller granskning som virkemiddel
Faktaundersøkelser eller granskning er virkemidler for skaffe et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Vi ser nærmere på hvem som bør gjennomføre en slik undersøkelse, om det bør skje ved interne eller eksterne ressurser, og hva slags kompetanse som trengs. Videre ser vi på hvordan mandat bør utformes, gjennomføring og rapportering, og håndtering av rettssikkerhet og personvern.

Foredragsholdere er advokatene Anne Helsingeng, Kristin Veierød og Camilla Selman.

Det vil bli søkt om kursbevis for etterutdanning hos Advokatforeningen

Frokost og registrering fra kl. 08:00 

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.