Styret og ledelsen

Hjorts øverste organ er Selskapsmøtet. Dette består av firmaets partnere og to ansattevalgte representanter med stemmerett.

Firmaets styre har fire partnervalgte medlemmer og to medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret

  • Christian Hjort, styreleder
  • Liv Zimmermann
  • Morten Fjermeros
  • Svein Holden
  • Heidi Romsaas, ansattrepresentant
  • Linn Eckhoff Dova, ansattrepresentant

Managing partner

Administrasjonen