Straffesaker - privatpersoner

Forsvarerbistand til privatpersoner

Vårt team av dyktige og engasjerte forsvarsadvokater påtar seg forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner. Dette omfatter også saker hvor siktede/tiltalte har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, slik at vårt arbeid med saken dekkes av det offentlige.

Forsvarsadvokat Svein Holden

Vårt team av dyktige og engasjerte forsvarsadvokater påtar seg forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner.

Vi har omfattende erfaring med saker som gjelder vinningskriminalitet (tyveri, bedrageri, underslag m.m.) og voldskriminalitet. Det samme gjelder narkotikasaker og trafikkforseelser.

Vi tar også oppdrag som bistandsadvokater hvor vi representerer fornærmede i straffesaker både før, under og etter at saken etterforskes av politiet og pådømmes i retten.

Siste saker om Forsvarerbistand til privatpersoner