Straffesaker - privatpersoner

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Hjorts advokater har solid erfaring som forsvarere i straffesaker, og firmaet anses som et av landets ledende innenfor strafferett.

IMG_5904

Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Av og til kan det være vanskelig å forstå hvorfor man etterforskes, og hva det konkret innebærer. En advokat kan hjelpe med forståelsen av hvorfor man har fått mistanke rettet mot seg, og sikre at både plikter og rettigheter ivaretas for den som er under etterforsking.

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.

Våre advokater har solid kompetanse og erfaring fra saker som gjelder økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og annen spesiallovgivning for næringslivet. Både foretak og privatpersoner er klienter hos oss innenfor slike saker.

Siste saker om Straffesaker - privatpersoner

Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav