Straffesaker - foretak og næringsliv

Politi og påtalemyndighet har fokus på å etterforske næringslivskriminalitet, og sakene vies ofte stor plass i media.

_DSC5364

Utfordringene er mange når en hel virksomhet eller en ansatt blir mistenkt og/eller siktet for mulige straffbare forhold. Situasjonen skal håndteres overfor presse, politi og påtalemyndighet, men også overfor øvrige ansatte, virksomhetens styrende organer, kunder og andre relasjoner.

Hjort har et stort team av dyktige og erfarne advokater som bistår både foretak og enkeltpersoner fra næringslivet i slike saker.

Advokatene bistår også med strategisk rådgivning og forebyggende arbeid innenfor dette området, se nærmere omtale av dette på Beredskap, krisehåndtering og granskning.

 

Siste saker om Straffesaker - foretak og næringsliv

Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav