Stortingets høringsrunde avsluttet

Alexandra Bech Gjørv, partner og advokat i Hjort, var den første som ble hørt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 6. november.

Alexandra_Bech_Gjørv

Partner Alexandra Bech Gjørv
ledet 22. juli-kommisjonens arbeid frem til rapporten ble overrakt statsminister Jens Stoltenberg 13. august. Tirsdag 6.november åpnet høringsrunden i Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal frem til slutten av november gjennom fem høringsdager, som avsluttes med statsråd Grete Faremo (Justis- og beredskapsdepartementet) og statsminister Jens Stoltenberg.

– 22. juli-kommisjonen peker på store endringsbehov i viktige samfunnsinstitusjoner. Personlig er jeg nå opptatt av å se de tiltakene som gjøres. Jeg mener rapporten gir et godt grunnlag for å forstå hva som faktisk skjedde. Vi må sette vår lit til at Justisdepartementet kommer med en god stortingsmelding og at etatene legger og gjennomfører gode handlingsplaner. Jeg er utålmodig etter å se resultater og det er etter min mening nå viktigere enn å trenge enda dypere inn i faktum og plassering av ansvar, sier Bech Gjørv.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ledes av Anders Anundsen (FrP). Komiteen har bedt kommisjonens leder Bech Gjørv om å åpne. På åpningsdagen har også pårørende, overlevende og båthjelperne i Tyrifjorden sagt sitt. I alt skal det gjennomføres fem høringsdager. De fire neste høringene er satt av til utspørringer av nåværende og tidligere statsministre, statsråder, etatssjefer og toppbyråkrater, og holdes 12., 16., 19. og 26. november.

Fakta om Alexandra Bech Gjørv:

  • Ledet 22. juli-kommisjonen. Rapporten ble overlevert statsministeren 13. august 2012
  • Bech Gjørv ble partner i Advokatfirmaet Hjort i 2010, og jobber med områdene energi, arbeidsrett og krisehåndtering/beredskap
  • Hun ble ansatt i Norsk Hydro i 1993. Fra 2000 var hun personaldirektør og fra 2002 til 2005 satt hun i konsernledelsen med ansvar blant annet for HR, HMS og antikorrupsjonsarbeid. Hun var direktør for fornybar energi fra 2005
  • Da olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro ble slått sammen med Statoil i 2007, fortsatte Bech Gjørv som leder for fornybar energi i Statoil frem til hun ble partner i Hjort
  • Bech Gjørv er styreleder i Eidsiva Energi og er styremedlem i det franske selskapet Technip S.A.. Hun har tidligere hatt styreverv i Schibsted, stiftelsen SINTEF, NRK og Norske Skog
  • Bech Gjørv er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har studert ved Suffolk University Law School og University of Oxford. Hun tok New York State Bar exam i 1994. Bech Gjørv har tidligere vært ansatt i Advokatfirmaet Schjødt og i Edwards & Angell i Boston, USA

 

Mer informasjon kan hentes her:

Kommisjonens hjemmeside

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Program for høringene