SKIFTkonferansen - #Arbeidsrettsdagen2017

Camilla Selman foredrar om arbeidsavtalens feller og muligheter på SKIFTkonferansen idag

Camilla_Selman_farger

Årets SKIFTkonferanse har fokus på arbeidsrett og da særlig på behovene for endring som oppstår i arbeidsforhold når nye arbeidsmåter og lover får innpass.

Lenke til konferansens nettside her.