Skatt- og avgiftsrett

Nærings- og kapitalbeskatning

Vi har betydelig erfaring med rådgivning i forbindelse med omstrukturering av virksomheter, og bistår våre klienter med skatterådgivning ved blant annet fusjon, fisjon, oppkjøp, valg og endring av selskapsform, herunder skattefrie omdanninger, incentivordninger og transaksjoner over landegrensene.

Siste saker om Nærings- og kapitalbeskatning

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014