Skatt- og avgiftsrett

Merverdiavgift

Merverdiavgift er blitt et stadig viktigere rettsområde som må hensyntas i ulike sammenhenger, så som ved frivillig registering av næringsbygg for utleie og justeringsavtaler ved reorganiseringer og salg.

Det er en rekke tvister knyttet til merverdiavgift og vi bistår blant annet i tvister knyttet til spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift, merverdiavgift på finansielle tjenester og merverdiavgiftskompensasjon. Vi har tidligere bl.a. bistått Polaris Media AS i sak for Høyesterett om merverdiavgift på e-aviser.

 

Siste saker om Merverdiavgift

Ny dom fra Høyesterett - Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret for konsesjonspliktige virksomheter

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014