Skatt- og avgiftsrett

Generasjonsskifte

Ved generasjonsskifter er det en lang rekke hensyn som skal ivaretas. Vår erfaring er at slike prosesser bør gis tid til å modnes. Vi ønsker å være samtalepartnere i denne prosessen og vår erfaring med ulike alternative modeller kan være nyttig i den sammenhengen.

Hjort har også kompetanse innen familie-, arv og skifte. Slik kompetanse anser vi som avgjørende for å unngå fremtidige tvister.

 

Siste saker om Generasjonsskifte

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014