Skatt- og avgiftsrett

Eiendomsskatt

Stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt og vi har i denne forbindelse bistått skattytere blant annet i spørsmål om utskrivningsvedtakene er gyldige.

Vi har blant annet bistått eiendomsselskap og industriforetak i spørsmål om verdsettelsen for eiendomsskatteformål er lovlig.

For tiden bistår vi Statnett SF i sak som er berammet for Høyesterett våren 2017.

Les mer om Hjorts tilbud overfor eiendomsaktører her. 

Siste saker om Eiendomsskatt

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014