Skatt- og avgiftsrett

Bedriftsbeskatning

Vi har lang erfaring med å bistå skattytere med omdanning av enkeltpersonforetak og deltagerlignede selskap til aksjeselskap, ved fisjoner og fusjoner.

Vi bistår også med utarbeidelse av insentivmodeller for ansatte og partnerskapsmodeller. Vi bistår/har bistått i en rekke administrative og tvister for domstolene, blant annet om rett til underskuddsfremføring, rett til fradrag for tap på fordring og konsernbidrag. Vi bistod vinteren 2017 en skattyter i sak for Høyesterett om skattemessig fradragsrett for tap på fordring.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet med kraftverksbeskatning i forvaltningen, mens andre av våre advokater har særlige kvalifikasjoner knyttet til mer generelle juridiske problemstillinger i kraftbransjen. Dette gjør at vi kan gi svært kvalifisert rådgivning innenfor dette området.

Beskatning av kraftforetak

Vi har særlig inngående kjennskap til beskatning av kraftforetak, herunder særskatteregimet for kraftverk. Vi har bistått i en rekke reorganiseringer og oppkjøp innen kraftbransjen. Vi har også bistått kraftforetak i skattetvister, herunder ført saker for Høyesterett blant annet om grunnrenteskatt.

Siste saker om Bedriftsbeskatning

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014

Selskaps- og skatterettslige konsekvenser