Sivil tvisteløsning - privatpersoner

Hjort bistår også privatpersoner i forbindelse med tvister og rettssaker, som det eneste av de større advokatfirmaene.

Dette gjelder særlig innenfor familierelaterte saker (skifte, skilsmisser, barnefordeling eller arv), formuesrelaterte forhold, familieeide foretakarbeidslivskatt og eiendom.

Det er advokater med inngående kunnskap om de enkelte fagområdene som fører slike saker i retten. Som vår klient kan du være trygg på at advokaten har tilstrekkelig kunnskap om det din sak gjelder, og erfaring i å føre nettopp slike saker for retten.

Hjorts advokater har også lang erfaring som forsvarere og bistandsadvokater. Se våre sider om Straffesaker - privatpersoner for nærmere omtale. 

 

Siste saker om Sivil tvisteløsning - privatpersoner

Staten krenket grunneiers eiendomsvern