Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv

Sivile tvister blir stadig mer kompliserte og omfattende, og Hjort yter prosessbistand til alle klientgrupper; næringslivsklienter, offentlig sektor og privatpersoner.

_DSC5717

Vi tar saker innenfor de fleste rettsområder, blant annet fast eiendomentreprise, ekomrett, skatterett, selskapsrett, erstatningsrett, immaterial- og markedsføringsrett og profesjonsansvar - og det er Hjorts fagspesialister som går i retten. På denne måten sikrer vi at advokatene både har bransje- og fagspesifikke kunnskaper, så vel som evnen til å tale klientens sak for domstolen eller voldgiftsretten.

Se de enkelte fagtemasidene for nærmere omtale av advokatene.

Siste saker om Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv

Hjort fremdeles på topp i Prosedyre - Advokatundersøkelsen 2017

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett