Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv Straffesaker - foretak og næringsliv

Storprosess

Rettssaker blir stadig større og mer komplekse, med lange hovedforhandlinger for domstolene. Store verdier kan stå på spil og dokumentomfanget være voldsomt, i tillegg til at saken kan reise prinsipielle rettslige spørsmål. Slike saker får også ofte stor oppmerksomhet i media.

_MG_9352

Slike storprosesser stiller særlige krav til organisering, ledelse og gjennomføring, både for å sikre framdrift og effektivitet og for å legge til rette for et godt samarbeid med klienten. Det kan også være behov for en tverrfaglig tilnærming og bistand fra sakkyndige.

I Hjort tar vi konsekvensene av denne utviklingen. Vi har vært involvert i flere store rettsprosesser i de siste årene , og har en unik kompetanse til å håndtere denne typen oppdrag. Under ledelse av en av våre ledende partnere vil et advokatteam arbeide for et best mulig resultat for klienten. Spesialister innenfor de ulike fagområdene som hovedregel gå i retten med en sak hvis den bringes inn for rettsapparatet. Saken overføres altså ikke til en generell prosedyreavdeling dersom det blir rettstvist.
 

Siste saker om Storprosess