Sigve_Braaten

Sigve Braaten

Partner

Sigve Braaten arbeider med transaksjoner, reorganiseringer og skatterett og avgiftsrett  med særlig fokus på bistand mot aktører involvert i oppstarts – og vekstselskaper, aktører innen næringseiendom og fornybar energi, samt tvister knyttet til disse områdene. Braaten har lang erfaring som forretningsadvokat og har også bakgrunn fra domstolene som dommerfullmektig og tingrettsdommer, og Finansdepartementets skattelovavdeling.

Arbeidserfaring

 • 2016 - Partner Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2013 - 2015 Senioradvokat Advokatfirmaet Hjort
 • 2009 - 2013 Fast advokat Advokatfirmaet Thommessen
 • 2011 Konstituert tingrettsdommer Øvre Romerike tingrett
 • 2008 Konstituert tingrettsdommer Øvre Romerike tingrett
 • 2005 - 2008 - Advokatfullmektig Advokatfirmaet Thommessen
 • 2004 - 2005 - Dommerfullmektig Stjør- og Verdal tingrett
 • 2003 - 2004 - Førstekonsulent i Finansdepartementes skattelovavdeling

Utdanning

 • Cand. Jur 2003

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Medlem av International Fiscal Association

Språk

 • Engelsk