Sicilie_Tve+©y

Sicilie Tveøy

Partner

Sicilie Tveøy bistår klienter særlig innenfor familie- og arverett, også i internasjonale saker. Hun har lang erfaring  og bistår både i forbindelse med ektepakter, samboeravtaler, testamenter, arveavtaler/generasjonsskifte og økonomisk oppgjør både ved samlivsbrudd og dødsfall. Tveøy er også offentlig oppnevnt bobestyrer for Oslo byfogdembete.

Arbeidserfaring

 • 2018 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2011 - 2018 Partner, Bull & Co advokatfirma
 • 2003 - 2011 Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

 • 2002 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforeningen
 • Offentlig bobestyrer i dødsboer for Oslo byfogdembete fra 2017
 • Medlem i fagutvalget JUS for familie, arv og skifterett fra 2007
 • Medlem i redaksjonen for fagtidsskriftet FAB fra 2007
 • 2011 - 2017 Medlem av disiplinærutvalget for Advokatforeningen Oslo krets
 • 2014 Medlem av representantskapet for Advokatforeningen Oslo krets
 • Varamedlem i styret til JUS fra 2016
 • Varamedlem i kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking for Økokrim fra 2016
 • Medlem i ressursgruppen for hvitvasking for Advokatforeningen fra 2016
 • Medlem av støtteordingen for Advokatforeningen Oslo krets fra 2014
 • 2017 Styremedlem, Bull & Co advokatfirma