Selskapsrett og transaksjoner (M&A)

Selskapsrett og transaksjoner

Vår kompetanse innen selskapsrett og transaksjoner (M&A) omfatter alle selskapsformer og alle typer spørsmål av selskapsrettslig art.

Vi bistår blant annet med

 • stiftelse av selskaper;
 • utarbeidelse av vedtekter og andre selskapsrettslig dokumenter;
 • utarbeidelse av aksjonæravtaler og andre samarbeidsavtaler;
 • kjøp og salg av aksjer og selskapsandeler;
 • kjøp og salg av virksomhet;
 • kapitalforhøyelser og andre kapitaltransaksjoner,
 • spørsmål vedrørende ledelsen av selskaper, herunder spørsmål knyttet til styret, til daglig leder, samt til generalforsamling og eventuelt bedriftsforsamling;
 • spørsmål om utbytte og andre utdelinger;
 • tvisteløsning knyttet til aksjonærkonflikter og andre typer konflikter;
 • granskninger;
 • restruktureringer og omorganiseringer; og
 • strukturering og gjennomføring av generasjonsskifter.

Når det særlig gjelder transaksjoner (M&A), tilbyr vi tjenester innen hele spekteret, fra innledende sonderinger og strategivurderinger, forhandlingsfasen og til utarbeidelse all nødvendig dokumentasjon og bistand i gjennomføringsfasen.

Siste saker om Selskapsrett og transaksjoner