Seier i Høyesterett til Finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen fikk medhold i en prinsipiell sak i Høyesterett om eiendomsrett til deler av Stjernøya i Finnmark. Kristin Bjella representerte Finnmarkseiendommen.

_DSC4659

Saken er den første som behandler en dom fra utmarksdomstolen for Finnmark, og gjaldt en tvist mellom reindriftsutøvere og Finnmarkseiendommen om eiendomsretten til størstedelen av Finnmarks femte største øy. Høyesterett kom til at reindriftutøverne ikke hadde ervervet slik eiendomsrett.

Dommen inneholder prinsipielle avklaringer av utmarksdomstolens kompetanse og rettslige utgangspunkt for kartlegging av rettigheter til land og vann i Finnmark. Høyesteretts avgjørelse vil følgelig være retningsgivende for fremtidige tvister om grunn og rettigheter til utmarkseiendom i Finnmark. Dommen avklarer viktige spørsmål om blant annet ILO-konvensjonens betydning for rettighetsspørsmål, og kravene til brukens innhold for erverv av eiendomsrett etter reglene om alders tids bruk. Les dommen i sin helhet her.

Kristin Bjella representerte Finnmarkseiendommen sammen med advokat Knut Helge Hurum hos Advokatfirmaet Fend.