Samfunnssikkerhetsprisen til 22. juli-kommisjonen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tildelt Samfunnssikkerhetsprisen til 22. juli kommisjonen. Alexandra Bech Gjørv tok i mot prisen på vegne av kommisjonen 4. februar i forbindelse med DSBs årlige konferanse "Samfunnssikkerhet".

Alexandra_Bech_Gjørv_sh

I begrunnelsen sa DSB-direktør Jon A. Lea at prisvinneren har bidratt til at
samfunnssikkerhet har blitt satt på dagsorden på en helt spesiell måte. Det blir
også fremhevet i begrunnelsen at kommisjonen har evnet å få frem både konkrete læringspunkter og tiltak til forbedringer på en rekke områder. 

Gjørv fremhevet i sin takketale kommisjonens sekretariat. – ”Disse bør ha minst like mye av æren som kommisjonen”.

Les mer om prisen på

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-beredskap/Aktuelt-Nasjonal-beredskap/Samfunnssikkerhetsprisen-til-22juli-kommisjonen-/