Forsvar økonomisk kriminalitet

Politiet og påtalemyndighetene har, i likhet med samfunnet for øvrig, satt et betydelig større fokus på økonomisk kriminalitet de siste årene. Vi har, gjennom oppdrag som forsvarer, fulgt denne utviklingen tett i saker som blant annet gjelder, korrupsjon, utroskap, innsidehandel, ulovlig prissamarbeid, subsidiebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser.

I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, innsidehandel eller andre forretningsjuridiske forhold er det av stor betydning at våre strafferettsadvokater også har erfaring fra det forretningsjuridiske området og kan nyttegjøre seg de ressursene som for øvrig finnes blant firmaets advokater innen blant annet selskapsrett og skatte- og avgiftsrett.

Hjort har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer innenfor dette området.

Siste saker om Forsvar økonomisk kriminalitet

Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav

Hjort fremdeles på topp i Prosedyre - Advokatundersøkelsen 2017