Privat eiendom

Bolig- og naborett

Erstatningskrav mot eiendomsmegler - løper det reklamasjonsfrist?

Vi har jevnlig saker som gjelder erstatningsansvar etter eiendomsmeglingsoppdrag. Kravene er som regel begrunnet med anførsler om at megler har opptrådt uaktsomt ved utførelsen av oppdraget, og at dette har ført til tap. Det rettslige utgangspunktet er at eiendomsmeglers erstatningsansvar skal vurderes etter en streng norm - såkalt profesjonsansvar. I disse sakene oppstår det, med henvisning til både regler om reklamasjon og foreldelse, jevnlig spørsmål om erstatningskravet er fremsatt i tide. At et erstatningskrav mot megler kan gå tapt som følge av foreldelse er på det rene. Selv om det regelmessig gjøres gjeldene mener vi imidlertid at erstatningskrav ikke tapes som følge av unnlatt reklamasjon.