Personjus

Hjorts advokater har lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner, og bistår privatpersoner på en rekke privatrettslige områder.

Hjort_hyttemotiv

Hjort tilbyr rådgivning og tvisteløsning innenfor skifte, familierett og arv. Vi bistår også ved tvister knyttet til formuesrelaterte forhold, familieeide foretak, arbeidslivskatt eller eiendom.

Vi har et av landets største strafferettsmiljøer, og har lang tradisjon i å bistå som forsvarere i straffesaker.