Kurs og seminarer

21. august 2019:

Pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Tid 21. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Virksomhetsoverdragelser skjer hver dag, og ved en overtagelse overtar nye eiere i utgangspunktet alle ansatte med deres avtalevilkår. Virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven, men i hvilken grad de ansatte kan kreve at pensjonsordninger videreføres varierer. Samtidig er det også varierende muligheter for arbeidsgiver å endre på pensjonsordninger som er arvet fra overdragende virksomhet. Derfor er det viktig at selskapene gjør en grundig vurdering i forkant av en virksomhetsoverdragelse, for å blant annet ikke overta dyre pensjonsordninger.

915946444

Hjort har et av landets ledende fagmiljøer innenfor arbeidsliv. To av våre arbeidsrettsadvokater ser nærmere på hvilke konsekvenser pensjonsrettigheter kan ha for din bedrift ved virksomhetsoverdragelse. Vi gir gode råd på hvilke vurderinger arbeidsgiver bør foreta før en potensiell virksomhetsoverdragelse. 

Anne Marie Due er spesialisert innenfor arbeidsrett og pensjon. Anne Marie har bred erfaring med saker som gjelder virksomhetsoverdragelse og pensjonsrettigheter, og prosederte blant annet høsten 2018 en sak for Høyesterett om valgrett ved virksomhetsoverdragelse hvor betydningen av AFP sto sentralt.

Kristian Nørgaard er spesialist innenfor arbeidsrett. Kristian har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til virksomhetsoverdragelser og pensjon både i og utenfor domstolsapparatet. 

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingssamtale» eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.