Partner i Hjort skal bidra til bedret organisering av strømnettet

Olje- og energidepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på organiseringen av landets strømnett. Kristin Bjella, partner i Hjort, er utnevnt som ett av tre medlemmer.

Kristin_Bjella

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har nedsatt en ekspertgruppe for å gå gjennom den langsiktige utviklingen av strømnettet i Norge.

Gruppen vil ledes av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer. Innen 30. april neste år skal de gi råd om hensiktsmessig nettorganisering på lang sikt samt legge frem mulige modeller og skissere virkemidler og strategi for dette, herunder hva som kan gjennomføres innen 2020. Dette vil danne grunnlag for departementets videre arbeid med nettsektoren.

Kristin Bjella arbeider bredt med rådgivning og prosedyre innen energi og naturressurser, transaksjoner og fast eiendom. Hun har inngående kjennskap til nettsektoren og rammevilkårene for denne fra mangeårig arbeid innen energisektoren.  

Les mer om saken på Olje- og energidepartementets nettsider, hvor også mandatet er tilgjengelig.