Pål_Sverre_Hernæs_slips

Pål Sverre Hernæs

Partner - Møterett for Høyesterett

Pål jobber med tvisteløsning og prosedyre i både sivile saker og straffesaker. Han har prosedert et betydelig antall økonomiske straffesaker i tillegg til mange sivile saker. Han har bred erfaring med familie-, arv-, eiendoms- og erstatningssaker, særlig etter uaktsom investeringsrådgivning. Pål har lang erfaring som politiadvokat ved Oslo politidistrikt og Økokrim og som advokat og avdelingsleder i HELP Forsikring AS.

Arbeidserfaring

 • 2019 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2018 - Møterett for Høyesterett
 • 2016 - 2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2009-2016 Avdelingsleder/advokat, HELP Forsikring
 • 2008 - 2009 Politiadvokat, Økokrim
 • 2006-2008 Politiadvokat, Oslo politidistrikt, Finans og miljøkrimseksjonen
 • 2002 - 2006 Politiadvokat, Oslo politidistrikt, Majorstuen politistasjon

Relevant erfaring

 • • Forsvarer i mange rettssaker vedrørende verdipapirhandelloven, bounndragelse, bedrageri, utroskap og særlovgivningen
 • • Bistår flere investorer som krever erstatning etter uaktsom investeringsrådgivning

Utdanning

 • 2005 Universitetet i Oslo, Særskilt spesialfag: Arbeidsrett
 • 1996 - 2001 Universitetet i Oslo, Cand. jur