+ÿystein_Skotheim_2

Øystein Skotheim

Advokatfullmektig

Arbeidserfaring

  • Har jobbet med politikk i AUF (2012-2013) og i Arbeiderpartiets stortingsgruppe i 2 år. Har også vært trainee i ulike advokatfirmaer i 2012 og 2014.

Utdanning

  • 2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Har i tillegg til juss også Midtøstenstudier ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Har også studert arabisk i Syria og Egypt.