Kurs og seminarer

9. mai 2019:

Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter

Tid 9. mai 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Velkommen til frokostseminar

619970714


Eiendomsutviklere møter en rekke utfordringer i forbindelse med utvikling av boligprosjekter. Riktig håndtering av skatt og merverdiavgift kan ha stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. Hjort inviterer til frokostseminar for å fortelle hvordan boligutviklingsprosjekter best bør organiseres med tanke på skatt og avgift. Seminaret retter seg både mot eiendomsutviklere og de som arbeider med kommersiell eiendomsutvikling i kommuner.

Foredragsholdere er advokatene Sigve Braaten og Morten Fjermeros. Begge har lang erfaring innenfor transaksjoner og skatte- og avgiftsrett.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingssamtale» eller kontakt markedskoordinator Elise Vevang Rogstad.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.