Ola Rollén frifunnet for innsidehandel

Oslo tingrett har ved dom 10. januar frifunnet den svenske næringslivslederen Ola Rollén for Økokrims anklage om innsidehandel.

Christian_ B_Hjort_color

Tingrettens dom var enstemmig og klar. Det ble lagt til grunn at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015 på vegne av investeringsselskapet Greenbridge kjøpte aksjer i det norske børsnoterte selskapet Next. Rollén har vært bistått av advokat Christian B. Hjort og advokat Knut Bergo. Dommen er ikke rettskraftig.

Les dommen her