Offentlige anskaffelser

Nytt europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) i bruk fra 1. januar 2017