Nytt om kraftlaget

Fornybar energi har dette halvåret fått to nye medarbeidere: Senioradvokat Sigve Braathen og advokatfullmektig Hege Jordbakke, som særlig styrker vår kapasitet og kompetanse innen hhv. transaksjoner og skatt og konsesjons- og miljøspørsmål .

Sigve Braaten og Hege Jordbakke

Sigve Braaten, ny senioradvokat

Sigve Braaten tiltrådte som ny senioradvokat i Hjorts avdeling for fornybar energi 1. november. Sigve arbeider særlig med transaksjoner, reorganiseringer, skatterett og eiendomsskatt med særlig fokus på kraftverksbeskatning - samt tvister knyttet til disse rettsområdene. Han har bakgrunn fra Advokatfirmaet Thommessens transaksjonsavdeling, fra Finansdepartementets skattelovavdeling, og fra rettsystemet som dommerfullmektig og tingrettsdommer.

Hege Jordbakke, ny advokatfullmektig

Hege Jordbakke startet som advokatfullmektig i Hjort i august. Hege ble uteksaminert ved UiO juni 2013, og skrev masteroppgave om ivaretakelse av miljøhensyn i konsesjoner til småkraftverk som vitenskapelig assistent. I oppgaven behandles særlig vannressurslovens regler om konsesjonsvilkår, og naturmangfoldloven og vanndirektivets innvirkning på disse reglene. Hun har i tillegg til sitt arbeid i Hjort ulike oppdrag som foreleser og sensor innen forvaltnings- og miljørett.

Kristin Bjella nytt styremedlem i Troms Kraft

Hjort-partner Kristin Bjella ble i oktober 2013 valgt inn som ny nestleder i Troms Kraft da bedriftsforsamlingen valgte nytt konsernstyre. Kristin har lang erfaring fra rådgivning til offentlig eide bedrifter og deres eiere innen vannkraft, vindkraft og nett. Hun har bred styreerfaring, blant annet fra Hafslund ASA. Hun er nåværende styreleder i Hjort.