Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser er oppjustert av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 6. april 2018.

money-2180330_960_720

 

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der anskaffelsens anslåtte verdi bestemmer hvilke deler av anskaffelsesregelverket som kommer til anvendelse. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som er avgjørende for blant annet om anskaffelsen skal kunngjøres nasjonalt eller i hele EØS-området. EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-Kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. I tråd med disse endringene fastsetter Nærings- og fiskeridepartementet nye EØS-terskelverdier i Norge, og nasjonal terskelverdi justeres tilsvarende.

De viktigste endringene er:

  • Nasjonal terskelverdi har økt fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner kroner
  • EØS-terskelverdien har økt fra 1,75 millioner kroner til 2 millioner kroner
  • EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter har økt fra 44 millioner kroner til 51 millioner kroner
  • EØS-terskelverdiene for vare og tjenestekjøp i forsyningssektoren har økt fra 3,5 millioner kroner til 4,1 millioner kroner

Endringene i terskelverdi gjelder fra 6. april 2018. En fullstendig oversikt over de nye terskelverdiene fremgår her: Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019