Nye partnere i Hjort i løpet av høsten

Vi er glade for å kunne informere om at advokatene Anne Helsingeng og Anders Evjenth er tatt opp som partnere i Hjort. Begge tiltrer i løpet av høsten.

Anne Helsingeng kommer fra stilling som partner i Deloitte Advokatfirma, der hun gjennom mange år har ledet betydelige granskningsoppdrag i privat og offentlig sektor, senest granskningen av Telenors eierforhold i VimpelCom og av byggesaksavdelingen i Drammen kommune i lys av korrupsjonssaken. Hun har arbeidet som advokat i 25 år, og har også erfaring fra offentlig sektor og som dommerfullmektig. Anne er fast bobestyrer for Oslo byfogdembete knyttet til konkurs og har tidligere vært bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte. 

Anders Evjenth er i dag i Bull Advokatfirma, og har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, med særlig fokus på plan- og bygningsrettslige problemstillinger samt offentlig- og privatrettslige regler for eiendomsutvikling. Anders har bakgrunn fra både privat advokatvirksomhet og offentlig sektor, bl.a. som leder for juridisk avdeling hos fylkesmannen i Oslo og Akershus samt ved Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Han har bred prosedyreerfaring og driver også utstrakt kursvirksomhet.