Ny vurdering av dokumentasjonskrav for byggevarer

Byggevareforordningen (305/2011/EEC) stiller krav til dokumentasjon for byggevarer, blant annet gjennom obligatorisk CE-merking for byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard i EU/EØS-markedet. I Norge ble byggevareforordningen innført i forskrift om dokumentasjon av byggevarer i 2014. EU-kommisjonen vurderer nå om regelverket bør endres.

iStock_000010367507_Medium- materialhaug

Kostbar og treg standardisering

Formålet med byggevareforordningen var å fjerne tekniske handelshindringer gjennom å harmonisere dokumentasjonskravene for byggevarer i et felleseuropeisk system.

Ifølge EU-kommisjonen har erfaringene vist at det er svært kostbart å utarbeide dokumentasjon i tråd med byggevareforordningen, særlig for små og mellomstore bedrifter. Videre går den felleseuropeiske standardiseringen tregt og behovene for hvilke krav som bør stilles, varierer mellom medlemslandene. Bransjen etterspør også mer fleksible krav for å bedre ivareta informasjonsbehovet til kundene.

Flere aktuelle alternativer

Ifølge EU-kommisjonen er man åpen for følgende alternativer:

  1. Å beholde byggevareforordningen uendret
  2. Å tilpasse byggevareforordningen
  3. Å foreta full revisjon av både formål, struktur og system
  4. Å trekke tilbake byggevareforordningen

De enkelte alternativene er vurdert i et såkalt «roadmap» av 19. juni 2017 som kan lastes ned her.

Åpen og bred diskusjon

Enkelte problemstillinger knyttet til byggevareforordningen er allerede vurdert i en rapport fra juli 2016

I tillegg ønsker EU-kommisjonen en bred diskusjon med byggenæringen og medlemslandene i EU/EØS om hvordan regelverket bør være. Flere møter er allerede avholdt og referater fra møtene publiseres fortløpende på EU-kommisjonens nettsider. Fra Norge deltar blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Inntil nylig kunne også enhver gi tilbakemelding på dagens regelverk på EU-kommisjonens hjemmesider.

12 ukers høring

Prosessen vil resultere i et dokument som legges ut på offentlig høring i 12 uker. Alle som ønsker får komme med merknader direkte til EU-kommisjonen under høringen.