Ny leder i lovutvalget for Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv hjemmeside 2

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt Liv Zimmermann som ny leder av lovutvalget for Bygningsrett og reguleringsspørsmål fra 1. januar 2019. Lovutvalgets arbeid bidrar til Advokatforeningens utviklingen av lover og regler.