Ny Hjort Journal: Store endringer for nettselskapene

Leder | Olje- og energidepartementet har ved høringsbrev 15. april 2015 foreslått å innføre fullt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Selskapene gis en periode på tre år til å tilpasse seg kravene. Samtidig er kompetanseforskriften opphevet, og det er varslet strengere krav til anbud for innkjøp av tjenester til nettvirksomheten.

powerlines

Endringene vil medføre behov for en fullstendig gjennomgang av egen virksomhet for de som driver med nett, både selskapsmessig, bemanningsmessig og organisatorisk. De selskapene som makter å tenke langsiktig, og ut over de første, lovpålagte kravene, vil bli vinnerne i dette spillet framover.

Hjort har bred erfaring i organisatorisk og skattemessig rådgivning til offentlig eide selskaper innen energisektoren. Vår nærhet til problemstillingen gjennom arbeidet i Reiten-utvalget gir oss en ekstra innsikt i rekkevidden av forslagene.

I dette nyhetsbrevet ser vi på enkelte nærmere konsekvenser av forslaget, og hvordan utfordringene kan møtes.

Vi håper dere finner dette nyttig, og bistår selvsagt gjerne i deres arbeid med disse problemstillingene framover. 

God lesning!

 

Artiklene i denne utgaven:

Hva innebærer kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille?

Reorganisering av nettvirksomhet

Impuls til omorganisering, med mange personalspørsmål

Kompetanseforskriften er opphevet