Ny bok om offentlige anskaffelser fra Hjort-advokat

Hjort-advokat Janicke Wiggen har gitt ut bok basert på sin doktorgradsavhandling: Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor - Kontraktsbegrepets grenser

Janicke_Wiggen

I kjernen av anskaffelsesdirektivets anvendelsesområde ligger tilfellene der en offentlig oppdragsgiver går til anskaffelse av varer, tjenester eller bygg- og anleggsarbeid fra en privat oppdragstaker.

En rekke oppgaver i offentlig sektor løses imidlertid i dag gjennom samarbeid mellom ulike offentlige aktører, gjerne gjennom kontrakter eller kontraktsliknende mekanismer. Dette aktualiserer spørsmålet om anskaffelsesdirektivets anvendelse på slikt samarbeid. I denne boken foretas en grundig undersøkelse av anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor.

Formålet med boken er å gi en sammenfattende analyse av rettstilstanden på området for å kartlegge kontraktsbegrepets innhold og utstrekning i møte med slikt samarbeid.

Janicke Wiggens bok Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektorJanicke Wiggens bok Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor

Les mer om boken Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor - Kontraktsbegrepets grenser