Nils_Chr_Langtvedt

Nils Christian Langtvedt

Partner

Nils Christian Langtvedt er spesialisert som prosedyreadvokat i kommersielle rettssaker, og som forsvarer i økonomiske straffesaker. Han representerer selskaper innen en rekke næringer og bransjer, inkludert olje og gass, finans, eiendom, handel, media, IT mv. Nils Christian er rangert i Legal 500 flere år på rad, og har blant annet bistått sine klienter i omfattende saker om: Kontraktsbrudd og mangelssaker, aksjonærkonflikter, opplysningsplikt ved investeringsrådgivning og emisjoner, styreansvar, bevissikring ved informasjonstyveri og illojalitet i arbeidsforhold, brudd på forvaltningslovgivning i stat og kommune, saker om gjennomskjæring ved skattemotiverte transaksjoner, tvist om gassleveranser (voldgift), erstatning for reparasjon av offshore-utstyr (voldgift), revisoransvar, økonomiske straffesaker knyttet til verdipapirhandelloven, regnskapsloven, påstand om korrupsjon, økonomisk utroskap mv., statens pensjonsfonds etiske retningslinjer samt internasjonal voldgift mellom stater og investorer. Nils Christian har akademisk bakgrunn som stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UiO), og gjesteforsker ved New York University og Columbia Law School.  

Arbeidserfaring

 • 2019 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2018 - 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016 - 2018 Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2014 - 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2012 - 2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2012 - dd Kurslærer og sensor, Universitetet i Oslo
 • 2007 - 2012 Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo
 • 08.2010 - 08.2011 Visiting Scholar, Columbia University School of Law
 • 08.2009 - 06.2010 Visiting Doctoral Researcher, New York University, NYU School of Law
 • 03.2007 - 09.2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
 • 03.2006 - 03.2007 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • 2004 - 2006 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund

Utdanning

 • 2002 - 2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Rangering

 • Legal 500 - Dispute Resolution, Next generation lawyer

Medlemskap / tillitsverv

 • Den Norske Advokatforening
 • 2013- dd International Commission of Jurists (ICJ-Norge): Medlem i fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet
 • 2012 - 2014 The Fulbright Alumni Association: Styremedlem