Nicolai_Skjerdal

Nicolai V. Skjerdal

Partner - Møterett for Høyesterett

Nicolai V. Skjerdal har flere års erfaring som advokat, både som forsvarer i straffesaker og prosedyre i et bredt spekter av sivile saker. Særskilte kompetanseområder omfatter blant annet menneskerettigheter og stats- og forvaltningsrett, og han har publisert flere arbeider fra disse rettsområdene.

Arbeidserfaring

 • 2013 -: Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010-2012: Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2007-2010: Advokat, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co. ANS
 • 2004-2007: Advokat, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS
 • 2002-2004: Rådgiver - Sivilombudsmannen
 • 2000-2002: Dommerfullmektig, Oslo byrett
 • 2000: Folkerettsrådgiver, Forsvarskommando Nord, Bodø
 • 1998-2000: Forsker ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • 1995-1996: Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Utdanning

 • 1998: Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess

Annet

Diverse: Menneskerettighetsseminar, Luoyang China: "Fundamental Rights of Detainees" (foredragsholder), samarbeid mellom Utenriksdepartementet og kinesiske myndigheter 2000 - : Ekstern sensor ved Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet 1994 - : Undervisning ved Det juridiske faktultet i Oslo (bl.a. statsrett, menneskerettigheter, dynamisk tingrett (tredjepersonsvern), konkursrett og panterett) 1996-1998: Redaktør "Jussens Venner", Oslo 1996: Human Rights Law Moot Court Competition

Språk

 • Engelsk