Nå kan også privatpersoner registrere et .no domenenavn

Fra og med 17. juni kan også privatpersoner registrere et domenenavn under det norske toppdomenet .no. Dette har hittil vært forbeholdt bedrifter.

web building

Norid åpner med virkning fra 17. juni 2014, for at privatpersoner kan registrere domenenavn direkte under .no domenet. Tidligere har privatpersoner etter reglene kun hatt anledning til å registrere domenenavn under kategoridomet priv.no. 

De første søknadene for privatpersoner går inn i en loddtrekning, for å sikre en rettferdig konkurranse om ledige navn som flere har lyst på. For privatpersoner som ønsker seg et eget domenenavn kan det altså lønne seg å hive seg rundt nå.

I utgangspunktet gjelder det ikke noen fortrinnsrett til et domenenavn. Den som skal skaffe seg et domenenavn må likevel passe på at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres etablerte rettigheter. Dette innebærer blant annet at man ikke uten videre kan registrere et domenenavn som er likt eller kan forveksles med noen andres varemerke eller firmanavn.

For norske bedrifter kan omleggingen imidlertid gi grunn til å være på vakt. Faren for at det kan oppstå konflikter knyttet til domener kan øke som følge av reformen. Det kan for det første oppstå flere navnekonflikter ettersom flere vil kjempe om de samme domenenavnene. Selv om reglene for registrering av domenenavn er ment å forhindre dette, har det videre vært en uttalt frykt for at det kan oppstå økt aktivitet fra de såkalte domenehaiene som registrerer kjente merkenavn for å så forsøke å selge dem tilbake. Man frykter også at man kan få en økt forekomst av såkalte stavefeilsdomener som har til hensikt å tiltrekke seg internettbrukere som staver et kjent merkenavn feil. Forvekslingsfaren i tilfeller hvor privatpersoner skulle komme til å registrere bedriftens varemerke eller andre kjennetegn øker, dersom dette er registrert under .no domenet fremfor priv.no domenet.

For gründere og mindre bedrifter i oppstartsfasen, kan reformen derimot medføre en fordel ved at det blir enklere å skaffe domener og beskyttelse for navn og andre planlagte kjennetegn før man har fått etablert sitt foretak.