Monica Syrdal lite bw

Monica Syrdal

Partner

Monica Syrdal arbeider med immaterialrett, kringkastings- og medierett, varemerke- og markedsføringsrett samt EU/EØS rett og konkurranserett. Hun bistår særlig selskaper innen medie-, telekom og teknologisektoren og har lang bransjeerfaring innen disse sektorene. Syrdal har arbeidet mye med regulatoriske prosesser i forhold til norske og utenlandske myndigheter i tillegg til praktisk kontraktsarbeid og kontraktsforhandlinger, særlig på engelsk. Hun behersker foruten engelsk også tysk. Monica Syrdal er anbefalt av ledende rankingbyråer både innen immaterialrett, TMT og konkurranserett.

Arbeidserfaring

 • 2010 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 - 2009 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2000 - 2008 Advokat i Advokatene i Telenor, Telenor ASA
 • 1999 - 2000 Advokat, Advokatfirmaet Thommessen
 • 1998 - 1999 EFTAs Overvåkningsorgan, avdeling for konkurranse og statsstøtte
 • 1997 - 1998 Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett
 • 1996 - 1997 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

Utdanning

 • 1996 Diploma in competition law, Kings College
 • 1995 Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1992 - 1994 Eksamener i engelsk og tysk for jurister

Rangering

 • Chambers Global - intellectual property
 • Chambers Europe - intellectual property, TMT (technology media telecom)
 • Legal 500 - EU and competititon

Medlemskap / tillitsverv

 • Leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett
 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Medlem Opphavsrettforeningen

Språk

 • Engelsk
 • Tysk