Mindre makt til fysioterapiinstituttene: Slutt på selskapsavtaler fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 skal alle avtaler om driftstilskudd inngås med den enkelte fysioterapeut. Slike avtaler kan ikke lenger inngås med selskaper.

stretcher-2765989_960_720

I en rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (ASA 4313 for 2017–2018) er det avtalt at fysioterapivirksomhet fra 1. januar 2018 skal være organisert gjennom individuell avtale som selvstendig næringsdrift. Det er ikke anledning til å inngå driftsavtaler med aksjeselskaper eller ansvarlige selskap (selskapsavtaler) etter dette tidspunktet. Eksisterende selskapsavtaler løper videre, men når fysioterapeuter som har arbeidet under driftsavtalen slutter, skal avtalen utlyses som en individuell avtale. Selskapsavtalene blir derfor gradvis faset ut. Endringen får ingen betydning for hvilken selskapsform fysioterapeutene organiserer seg i. 

Utfasingen av selskapsavtalene var et av KS’ viktigste krav under forhandlingene. KS’ erfaring er at selskapsavtalene skaper et skjevt maktforhold i favør av instituttet på bekostning av den enkelte fysioterapeut, samtidig som de begrenser kommunens styringsmulighet. Forhåpentligvis vil endringen føre til et ryddigere og mer ensartet forhold mellom institutt, kommune og fysioterapeut.